Separujme správne-batérie

0
Batérie sú súčasťou veľkého množstva výrobkov, ktoré nám uľahčujú život a bez ktorých sa už v dnešnej dobe nezaobídeme. Problém s batériami nastáva po tom, čo nám...

Separujme správne-kovové obaly a nápojové kartóny

0
Kovové obaly a odpady z kovu sú zastúpené v komunálnom odpade 4 %. Využívajú sa vo veľkej miere, ako obaly na nápoje a potraviny. Najčastejšie sa môžete stretnúť...

Separujme správne-sklo, BRO

0
Sklo patrí medzi najstaršie používané materiály a jeho história siaha 3000 rokov do starého Egypta. Vyrába sa tavením z vysoko kremičitého piesku (sklársky piesok), má inertné...

Separujme správne-plasty

0
Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto...

Separujme správne-papier

0
Papier predstavuje veľmi rozšírený materiál používaný v rôznych odvetviach. Stretávame sa s ním v domácnostiach, škole, práci, a prakticky na každom kroku. Využívame ho na písanie, hygienu,...

Recyklačné symboly

0
Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do...

Prečo separovať odpad

0
Ak pominieme fakt že separácia je podľa zákona o odpadoch povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t.j. každého z nás, nájde sa aj množstvo iných dôvodov, prečo...

Najnovšie ščlánky