Littering

0
S litteringom sa každodenne stretávame na uliciach našich miest a obcí, pri cestách a čo je najsmutnejšie, aj pri prechádzkach v prírode. Je tak ako každé znečistenie, úzko...

Povinnosti obce v odpadovom hospodárstve

0
Práva a povinnosti obce v rámci odpadového hospodárstva (OH) stanovuje zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, konkrétne § 39. Odpady s ktorými nakladá obec Obec zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré...

Nespaľujte odpady

0
Dymový opar nad záhradami patrí v jesenných mesiacoch ku klasickému koloritu našich miest a obcí. Oheň sa stal každodenným pomocníkom pri likvidácii odrezkov, lístia, trávy...

Obmedzí sa spotreba plastových tašiek v EU?

0
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo predbežné stanovisko k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktorá má za ciel...

Najnovšie ščlánky