Nespaľujte odpady

0
Dymový opar nad záhradami patrí v jesenných mesiacoch ku klasickému koloritu našich miest a obcí. Oheň sa stal každodenným pomocníkom pri likvidácii odrezkov, lístia, trávy...

Analýza zloženia litteringu pozdĺž cestných komunikácií okresu Poprad

0
Prvá analýza litteringu sa na území Slovenka uskutočnila v roku 2005. Zahŕňala široké spektrum prostredí (mesto, chránené územie, breh vodnej nádrže, cesty)  a mala za úlohu...

Obmedzí sa spotreba plastových tašiek v EU?

0
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo predbežné stanovisko k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktorá má za ciel...

Čo prináša novela zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

0
Dôvodom novelizácie zákona je úprava výšky poplatkov za uloženie odpadov na skládky, s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Novela zákona by mala nadobudnúť platnosť 1....

Najnovšie ščlánky