Prednáška o dážďovníkoch v Šrobárovom ústave

0
Vo štvrtok 26. novembra sme v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci strávili príjemné poobedie, počas ktorého sa mladí pacienti dozvedeli o živote dážďovníkov...

Prezentácia nášho projektu na FVaT

0
Súčasťou nášho projektu zameraného na ochranu synantropných druhov vtákov a netopierov vo Svite je aj environmentálna osveta. A preto sme využili možnosť prezentovať časť výsledkov monitoringu...

Nový domov pre dážďovníky a netopiere

0
To, že sa dá spolunažívať s dážďovníkmi a netopiermi pod jednou strechou dokazuje ZŠ Mierová vo Svite, kde našli svoje miesto nové hniezdne búdky pre tieto...

Nové búdky pre netopiere na Babe

0
Druhý ročník akcie Naše Mesto, ktorú vo Svite organizuje Pro Meliori n.o., je úspešne za nami. Opäť sme sa po roku venovali údržbe náučného...

OZ Ekotón na festivale SVIT.kom

0
15. a 16. máj sa vo Svite niesol v znamení zelených riešení a komunitného života v meste, pri čom sme samozrejme nemohli chýbať. Prvý ročník komunitného festivalu, ktorý...

Deň s vtákmi na GPUK v Poprade

0
V predminulú, trošku upršanú sobotu sme sa zúčastnili príjemnej akcie venovanej ochrane a spoznávaniu vtákov, ktoré žijú okolo nás. Hlavným cieľom dňa bolo vyvesiť vtáčie búdky...

Deň Zeme v CVČ Svit

0
V sobotu 24. 4. 2015 sa naše OZ zúčastnilo na akcii Deň Zeme, ktorú organizovalo centrum voľného času vo Svite, kde sme porozprávali deťom a ich...

Výroba búdok pre netopiere a dážďovníky

0
Náš projekt ochrany vtákov a netopierov sa dostáva do ďalšej fázy, a to výroby náhradných úkrytov. Zatiaľ pracujeme na prvých dvoch prototypoch búdok, no onedlho ich...

2 % z dane za rok 2014

0
Blíži sa opäť obdobie, v ktorom môžete poukázať svoje 2 % z dane neziskovým subjektom, a tak aspoň raz v roku sami rozhodnúť o...

Najnovšie ščlánky