Úvod Autori Príspevky od Ľudmila Janiglošová

Ľudmila Janiglošová

2 PRÍSPEVKOV 0 KOMENTÁRE
Členka OZ Ekotón. Vyštudovala s vyznamenaním environmentálnu ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Venuje sa problematike praktickej ochrany životného prostredia a synantropných druhov živočíchov.

Najnovšie ščlánky