www.bionatural.sk

S papierom sa stretávame prakticky na každom kroku a ak  sa pozriete do svojej tašky, vrecka, zásuvky alebo len tak okolo seba, určite nejaký nájdete. Papier patrí medzi najvyužívanejšie materiály a tvorí významnú časť komunálnych odpadov. Našťastie možností ako znížiť tvorbu odpadu z papiera je viacero a každý z nás tak môže svojou troškou prispieť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a ochrane životného prostredia.

Využívajme namiesto klasických papierových radšej elektronické faktúry, výpisy z účtu a podobne. Aj keď sa to môže zdať ako banalita, každý mesiac sme zavaľovaní množstvom faktúr, zloženiek, výpisov z účtov a inými dokumentmi, ktoré majú aj elektronickú alternatívu. Využívanie elektronických platieb znižuje množstvo odpadu z papiera a zároveň nám ušetrí čas strávený v rade na pošte.

Označme si schránku nálepkou „Nevhadzujte letáky“. Reklamné letáky predstavujú významnú časť obsahu našich poštových schránok a ich efektivita je diskutabilná. Podľa nášho prieskumu sa do jednej poštovej schránky vhodí minimálne 2,5 kg reklamných letákov za mesiac a v období sviatkov je toto množstvo ešte väčšie. Označením schránky nápisom „Nevhadzujte letáky“ môžeme účinne obmedziť množstvo odpadu z papiera. A ak chceme ostať informovaní, využívajme radšej elektronické newsletter, ktoré nám prídu pohodlne do našej emailovej schránky. Ostaneme tak informovaní a zároveň znížime množstvo odpadov z papiera.

nevhadzujte letaky

Používajme obojstrannú tlač. Obojstranná tlač sa samozrejme nedá používať vždy a všade, ale je množstvo prípadov, keď nám v nej nič nebráni. Používajme obojstrannú tlač na materiály, ktoré slúžia pre našu potrebu a aj takouto jednoduchou formou znižujeme množstvo odpadu z papiera.

Kupujme výrobky označené logom FSC, PEFC. Každý vie, že surovinou na výrobu papiera je drevo, no už nie každý si uvedomuje, z akých zdrojov a akým spôsobom sa drevo získava. Označenie výrobkov logom  FSC a PEFC znamená, že drevo, z ktorého je výrobok vyrobený, pochádza z trvalo udržateľne pestovaných lesov a ich ťažba je menej škodlivá pre životné prostredie.

fsc

Kupujme papier vyrábaný bez použitia chlóru. Pri výrobe papiera a jeho bielení sa využíva plynný chlór, ktorý je veľmi toxický. Pri papieri, označeného logom ECF, TCF, PCF sa pri výrobe používajú menej nebezpečné zlúčeniny chlóru ( logo ECF), poprípade sa na ich výrobu chlór nepoužíva vôbec (logo TCF, PCF). Takouto jednoduchou voľbou vieme obmedziť vplyv výroby papiera na životné prostredie.

ECF,PCF loga

Využívajme výrobky z recyklovaného papiera. Papier patrí k relatívne dobre recyklovateľným materiálom a kúpou výrobkov z recyklovaného papiera priamo podporujeme jeho ďalšiu výrobu. Pretože, čím viac recyklovaného papiera kúpime, tým viac sa spracovateľom a výrobcom oplatí vyrábať ho a chrániť aj touto formou životné prostredie.

sipky

Dôsledne separujme odpad. Odpad z papiera aj napriek povinnej separácii odpadu predstavuje stále približne 14% z množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Dôkladnou separáciou papiera znižujeme množstvo zbytočne uloženého odpadu na skládku a podporujeme jeho využitie, a tým aj ochranu životného prostredia.

papier

Zamastený papier od potravín miesto vyhodenia skompostujme. Do košov na zber papiera nepatrí papier znečistený od potravín, a preto často v lepšom prípade končí v krboch alebo v horšom prípade, v zmesovom komunálnom odpade na skládke. Pritom takýto papier je možné bez problému zhodnotiť kompostovaním, a to ako na domácom kompostovisku, tak aj v priemyselnej kompostárni. Preto ak máte možnosť, neodhadzujte zamastený papier do bežného koša, ale radšej ho vhoďte do koša na zber bioodpadu alebo skompostujte na domácom kompostovisku.

www.bionatural.sk