V meste sa uplatňujú 2 spôsoby zberu separovaného odpadu a to vrecový a kontajnerový.

Vrecový systém

Uplatňuje sa v rodinných domoch. Jednotlivé komodity separujete do vriec priamo u  vás v domácnosti. Odvoz odpadu sa realizuje podľa kalendára zvozu separovaného odpadu, ktorý vám bol doručený ako príloha Svitovských novín. Podľa kalendára v určený deň vyložíte vrece s odpadom pred dom a pracovníci technických služieb ho odvezú.

Kontajnerový systém.

Uplatňuje sa pri bytových domoch. Pred domom máte k dispozícii kontajnery na separovaný zber odpadu, a to: plastu, kovu, VKM (nápojové kartóny – TetraPak, PurePak), skla, papiera a textilu. Jednotlivé kontajnery sú farebne odlíšené a označené nápisom.

Žlté kontajnery

Sú určené na zber odpad z PLASTU, KOVUVKM (nápojové kartóny – TetraPak, PurePak).

VKM – skratka označujúca viacvrstvové kombinované materiály ako sú nápojové kartóny TetraPaky, PurePaky a podobné nápojové obaly, ktoré sa používajú na balenie mlieka, džúsov, paradajkového pretlaku a podobne.

 zlty kos

Vhadzujte:

 • PET fľaše od nápojov, čistiacich a hygienických prostriedkov, jogurtových nápojov
 • téglik od jogurtov, pomazánok, rastlinného masla
 • fóliové vrecia, igelitky
 • plechovky od nápojov, konzervy
 • nápojové kartóny od mlieka, džúsov – TetraPaky, PurePaky
 • polystyrén

Nevhadzujte:

 • Obaly znečistené chemikáliami najmä ropnými látkami
 • PVC plasty, linoleum, novodurové rúrky
 • obaly od zubných pást
 • podlahová krytina

 

Pred vhodením zmenšíte objem PET fliaš a nápojových kartónov ich stlačením, obaly od mliečnych výrobkov pred vhodením opláchnite.

znacky1

Zelené kontajnery

Sú určené na zber odpadu zo SKLA.

kos zeleny

Vhadzujte:

 • sklenené obaly, fľaše
 • poháre od zaváranín, detskej výživy
 • sklenené črepy, tabuľové sklo

Nevhadzujte:

 • zrkadlá
 • keramiku, porcelán
 • sklo s kovovou vložkou
 • lepené bezpečnostné sklo
 • žiarovky, žiarivky
 • sklo znečistené chemikáliami, zeminou

znacky2

Modré kontajnery

Sú určené na zber odpadu z PAPIERA.

kos modry

Vhadzujte:

 • noviny, časopisy, zošity
 • kancelársky papier, ústrižky
 • prospekty, reklamné letáky
 • telefónne zoznamy, knihy, kalendáre
 • obalový materiál z papiera, lepenky, kartónu

 

Nevhadzujte:

 • silne znečistený papier (napr. potravinami)
 • voskovaný papier
 • asfaltový a dechtovaný papier
 • hygienické potreby
 • nápojové kartóny TetraPaky, PurePaky

 znacky3

Biele kontajnery na textil

Sú určené na zber textilu, obuvi, hračiek.

textil

Vhadzujte: 

 • oblečenie
 • obuv
 • plyšové hračky

Nevhadzujte:

 • znečistený a poškodený textil, obuv

 

Nepoškodený, čistý textil a obuv zabaľte do igelitového vrecka alebo tašky.

Zberný dvor

Okrem základných odpadov separovaných do vriec a kontajnerov môžete na zbernom dvore, ktorý má v rámci Svitu 2 zberné miesta odovzdať ďalšie druhy odpadu a to bezplatne.

Zberné miesto č. 1 na hlavnej ceste 1/18 pri odbočke na Batizovce

 zberny dvor

Prevádzková doba:

Pondelok – Piatok 6 00 – 14 00

Odovzdať môžete:

 • veľkoobjemový odpad (nábytok , koberce)
 • drobné stavebné odpady
 • elektroodpad (všetky druhy spotrebičov, batérie, žiarivky, monitory, televízory a pod.)
 • pneumatiky
 • použité oleje (rastlinné aj motorové)

 

Zberné miesto č. 2 drevená stavba pri pohostinstve Križiak

zberny dvor2

Prevádzková doba:

Utorok   10 00 – 15 00
Streda    10 00 – 15 00
Piatok    10 00 – 15 00
Sobota   10 00 – 15 00

Odovzdať môžete:

 • elektroodpad (všetky druhy spotrebičov, batérie, žiarivky, monitory, televízory, chladničky a pod.)
 • pneumatiky