www.bionatural.sk

Ak sa vám zdá podozrivé, prečo sa do jedného koša zbiera viac druhov odpadu a vzbudzuje to vo vás podozrenie, že sa separuje len naoko a nakoniec aj tak všetok odpad skončí na skládke, tak vedzte, že tomu tak nie je. Odpad sa do jedného koša zbiera len z dôvodu zefektívnenia jeho zvozu a následne sa triedi na separačnej linke.

Na čo slúži

Už z názvu je jasné, že slúži na oddeľovanie jednotlivých druhov odpadov. Konkrétne sa v nami navštívenej linke, ktorú prevádzkujú technické služby mesta Svit, triedia plasty, kovy a nápojové kartóny (tetrapaky).

Z čoho sa skladá

Separačná linka sa skladá z dvoch častí, a to dopravníkového pásu a lisovacieho zariadenia, ktoré sú umiestnené v krytej hale.

Ako funguje

Po tom, ako zvozové auto urobí okruh po meste a vyprázdni príslušné koše na separovaný odpad, dovezie tento odpad na separačnú linku a vyloží ho k pásovému dopravníku. Pásový dopravník naberá odpad z kopy a umožňuje jeho jednoduchšie triedenie.

separacna linka 2

separačná linka

separacna linka 3

dopravníkový pás

Pracovníci linky priamo z pásu ručne triedia jednotlivé druhy odpadu (plast, kov, nápojové kartóny) a ukladajú ich do veľkých vriec. Aby to, ale nebolo také jednoduché, tak napríklad plasty sa triedia na jednotlivé skupiny (PET fľaše, fľaše od pracích prostriedkov, fľaše od olejov, fólie, tégliky od jogurtov) a následne podľa farby (PET fľaše sa triedia na: priesvitné, modré, tmavé, zelené, ružové). To isté platí pri kovoch, kde sa oddeľujú kovové konzervy od hliníkových plechoviek. Veľa práce zamestnancom spôsobuje aj vytriedenie odpadu, ktorý do separovaného zberu nepatrí (nájsť sa dá všeličo od bežného odpadu z domácností po uhynuté zvieratá).  Po tom ako sa odpady rozdelia na jednotlivé materiály, sú v lise zlisované do kociek pre ľahšiu prepravu a následne odovzdávané spracovateľom na recykláciu.

lis

lis na odpad

lisovane tetrapaky

zlisované nápojové kartóny (tetrapaky)

Celý proces dotrieďovania odpadu, je prakticky vykonávaný ručne a rozhodne nejde o ľahkú a čistú prácu v príjemnom prostredí.

Preto vás chceme poprosiť, aby ste do košov na separovaný odpad vhadzovali len to, čo tam skutočne patrí a obaly od výrobkov pred odhodením opláchli od zvyškov potravín. Pomôžete tak vylepšiť pracovné podmienky ľuďom na separačnej linke, bez ktorých by efektívna recyklácia odpadu nebola možná.

www.bionatural.sk