• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

Analýza zloženia litteringu pozdĺž cestných komunikácií okresu Poprad

Prvá analýza litteringu sa na území Slovenka uskutočnila v roku 2005. Zahŕňala široké spektrum prostredí (mesto, chránené územie, breh vodnej nádrže, cesty)  a mala za úlohu kvalifikovať a kvantifikovať tento druh znečistenia na našom území. Analýza OZ Ekotón uskutočnená v roku 2012 s
Čítaj viac

7. Európsky environmentálny akčný program

Európsky parlament schválil 7. environmentálny akčný program s podtitulom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, podľa ktorého sa bude v nasledujúcich siedmych rokoch riadiť politika EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Program je súčasťou dlhodobej vízie a straté
Čítaj viac

Minimalizuj svoj vplyv-letáková reklama

Letáková reklama sa ako špecifická forma reklamy v posledných rokoch využíva stále vo väčšej miere. Naše schránky sa neustále zapĺňajú množstvom letákov, ktorých účinnosť ako reklamy je krátkodobá a viac než otázna. V množstvách bytových domov je priamo pri schránkach nádoba, do ktore
Čítaj viac

Separujme správne-plasty

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Pozrime sa spoločne na to, ako tieto druhy odpadov správne
Čítaj viac