• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

Jarný klenot prírodnej rezervácie Baba

Ak sa v týchto jarných dňoch vyberiete na prechádzku do PR Baba, určite si všimnete výrazných fialových kvetov, ktoré vytvárajú na niektorých miestach doslova farebný koberec. Tento jarný klenot, je poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), západokarpatský endemit, ktorý patrí medzi oh
Čítaj viac

Informačná kampaň k zberu BRO odpadov v meste Svit.

Mesto Svit by malo od marca tohto roku spustiť do prevádzky centrum zhodnocovania BRO odpadov takzvanú „kompostáreň“, v ktorej sa má zhodnocovať okrem odpadu z údržby zelene aj biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z domácností. V rámci projektu sa spustila v decembri 2013 inform
Čítaj viac

Chránený areál Poprad

Rieka Poprad sa dočká väčšej právnej ochrany. Okresný úrad ŽP v Prešove navrhol vyhlásiť územie európskeho významu Rieka Poprad za chránený areál a momentálne sa čaká na jeho vyhlásenie vládou SR. Chránený areál sa má rozprestierať od obce Štôla po hať pri kasárňach v Poprade a zaberá
Čítaj viac

Tvorba komunálnych odpadov v meste Svit za rok 2013

Tvorba komunálnych odpadov je neoddeliteľná súčasť života každého z nás. Pozrime sa na to koľko odpadu sme vo Svite vyprodukovali počas roku 2013 a koľko sme ho dokázali vyseparovať a zachrániť  tak pre ďalšie využitie. Tvorba komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu V roku 201
Čítaj viac